ПираткиВНИМАНИЕ! Да се използва само на открито!
Прочетете страница БЕЗОПАСНОСТ преди да използвате какъвто и да е вид пиротехническо изделие.

       
       Пиратка 1 гръм,100 броя в кутия                   Пиратка 3 гръма,50 броя в кутия                    Пиратка 5 гръма,100 броя в кутия

        
       Пиратка 3 гръма,100 броя в кутия                Пиратка 5 гръма, 20 броя в кутия                   Пиратка 5 гръма,50 броя в кутия

        
       Пиратка с фитил,много силен гърмеж         Биг тайгър,много силен гърмеж                     Мини пиратка с единичен гръм,60 броя

        
       Пиратка с фитил с много силен гърмеж     Мощна пиратка с много силен гърмеж         Пиратка без фитил,с много силен гръм

        
       Пиратка без фитил,с много силен гръм      Пиратка без фитил,с много силен гръм       Пиратка без фитил,с много силен гръм

        
      Пиратка без фитил,с много силен гръм       Пиратка без фитил,с много силен гръм       Пиратка Граната,с много силен гръм

        
       Пиратка с много силен гръм                           Пиратка 8 гръма,25 броя в кутия                   Пиратка 5 гръма,100 броя в кутия  

    
Пиратка без фитил,с много силен гръм       Пиратка без фитил,с много силен гръм

   
  Пиратка без фитил,с много силен гръм      Триъгълна пираткас много силен гръм

          
                 Пиратка 2 гръма                                             Пиратка 3 гръма мини                           Пиратка 3 ефекта:пращи,свири и гърми

          
        Пиратка Големият взрив 1 гръм                                 Аржентинка 2 ефекта                           Аржентинка 2 гръма

          
          Пиратка с фитил, с много силен гръм        Пиратка 3 ефекта                                             Пиратка с 5 много силни гръма

          
          Пиратки 6гръма,Питратки 10 гръма         Корсар 1,Пиратка 1 гръм                                    Корсар 2,Пиратка 2 гръма

          
         Корсар 3,Пиратка 3 гръма                             Корсар 4,Пиратка 4 гръма                                Корсар 6,Пиратка 1 гръм
   
        
          Корсар 8,Пиратка 1 гръм